Nội dung kiểm tra của tổ chức đảng cấp trên khi tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm được pháp luật quy định như thế nào?

Ngày hỏi:08/07/2017

Nội dung kiểm tra của tổ chức đảng cấp trên khi tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức nhà nước đã về hưu, gần đây tôi thấy có nhiều cán bộ nhà nước vi phạm pháp luật và vi phạm điều lệ đảng, vậy anh/ chị cho tôi hỏi nội dung kiểm tra của tổ chức đảng cấp trên khi tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Trọng Hưng (0915******)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nội dung kiểm tra của tổ chức đảng cấp trên khi tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm được pháp luật quy định tại Tiết 2.1.3 Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 32 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, như sau:

  - Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  - Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

  - Việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  - Việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

  - Việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

  Như vậy, khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các kỷ luật về đảng của các tổ chức đảng cấp dưới, tổ chức đảng cấp trên sẽ thực hiện việc kiểm tra với các nội dung như việc chấp hành cương lĩnh của các tổ chức đảng cấp dưới, việc chấp hành các nguyên tắc, quy chế làm việc và thực hiện các điều lệ đảng của các tổ chức đảng cấp dưới và thực hiện các nội dung kiểm tra khác theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập về nội dung kiểm tra của tổ chức đảng cấp trên khi tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này, bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quy định 30-QĐ/TW năm 2016.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn