Nội dung kiểm tra tài chính đối với cấp ủy đảng cấp dưới

Ngày hỏi:08/07/2017

Nội dung kiểm tra tài chính đối với cấp ủy đảng cấp dưới và cấp ủy cùng cấp được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức nhà nước đã về hưu hiện đang sinh sống tại TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa, tôi có một thắc măc về hoạt động của đảng mong Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Nội dung kiểm tra tài chính đối với cấp ủy đảng cấp dưới và cấp ủy cùng cấp được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Trần Quân (0979******)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung kiểm tra tài chính đối với cấp ủy đảng cấp dưới và cấp ủy cùng cấp được pháp luật quy định tạiQuyết định 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, như sau:

   Đối với cấp ủy cấp dưới:

   + Việc ban hành các chủ trương, quy định, quyết định về tài chính, tài sản của cấp ủy.

   + Việc chấp hành và chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới (cơ quan tài chính của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới) chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách, chế độ, nguyên tắc về tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước.

   + Việc chấp hành các quy định về chế độ kế toán, chứng từ; về thanh quyết toán, chi tiêu tài chính, quản lý tài sản của Đảng; việc kiểm tra tài chính đối với tổ chức đảng trực thuộc.

   - Đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp:

   + Việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chế độ, chính sách về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước.

   + Việc chấp hành sự chỉ đạo, các chủ trương, quy định, quyết định của cấp ủy cấp mình và cơ quan tài chính cấp ủy cấp trên.

   + Việc tham mưu cho cấp ủy quyết định các chủ trương, chính sách, chế độ thu chi, quản lý tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước.

   + Việc hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ công tác tài chính đối với cơ quan tài chính cấp ủy cấp dưới.

   - Đối với những khoản do ngân sách nhà nước trực tiếp cấp, ủy ban kiểm tra và cơ quan tài chính cấp ủy có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng nhà nước tổ chức kiểm tra.

   - Nội dung kiểm tra thu, nộp đảng phí chủ yếu do đảng ủy cơ sở tiến hành.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về nội dung kiểm tra tài chính đối với cấp ủy đảng cấp dưới và cấp ủy cùng cấp. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quy định 30-QĐ/TW năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điểm 6.1 Khoản 6 Điều 32 Quy định năm 2016 30-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn