Nội dung kiểm tra việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng

Ngày hỏi:21/03/2019

Là cán bộ hưu trí, lại là đảng viên hiện đang sinh hoạt đảng tại phường. Gần đây tôi thấy có nhiều cán bộ đảng bị xử lý trong quá trình kiểm tra việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ đảng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Nội dung kiểm tra việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung kiểm tra việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy định 179-QĐ/TW năm 2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   - Về trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân người đứng đầu trong phân công, phân cấp quản lý cán bộ.

   - Về trách nhiệm quản lý cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp khi xảy ra vi phạm.

   - Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn