Nội dung mới về thuế GTGT

Ngày hỏi:19/05/2015
Theo nội dung mới bổ sung khoản 2 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT – BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT: Bổ sung doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào công thức tính phân bổ để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Xin hỏi: 1. Câu “… doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.” Tôi không rõ cụm “không hạch toán riêng được” là như thế nào? Xin Cục thuế cho ví dụ trường hợp nào thì doanh thu đó không hạch toán riêng được? 2. Xin cho hỏi thêm: Khi bổ sung doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vào công thức tính phân bổ thì đồng thời thay đổi luôn mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo đúng thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, có thêm mục 32a - Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế. Thế nhưng hiện giờ mẫu mới này chưa được cập nhập nâng cấp mới. Vậy thời điểm này khi kê khai thì vẫn kê khai theo mẫu cũ và tỷ lệ phân bổ xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cũng theo công thức cũ. Xin hỏi Cục thuế khi nào thì áp dụng được mẫu tờ khai mới và khi khai theo mẫu mới này có được bổ sung điều chỉnh cộng thêm doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT của những tháng trước đó vào tháng này để tính tỷ lệ phân bổ xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không? Xin giải đáp. Trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 9, Điều 1; Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, quy định.

   “9. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

   a) Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

   “… Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được….”

   “Điều 4. Hiệu lực thi hành

   1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành.

   . Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại:

   -...

   - Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính ... để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

   - Cụm từ không hạch toán riêng được: ý nghĩa là thuế GTGT đầu vào không hạch toán riêng cho từng hoạt động.

   - Hiện nay Tờ khai 01/GTGT trên HTKK 3.3.1 chưa đáp ứng mẫu biểu theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên, chưa có chỉ tiêu 32a (Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế). Khi nào Tổng cục Thuế nâng cấp HTKK đáp ứng mẫu biểu theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC, bạn khai thuế GTGT thực hiện xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) quy định tại khoản 9, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn