Nội dung nhật ký đoàn thanh tra chuyên ngành về hải quan

Ngày hỏi:01/11/2018

Khi thực hiện việc thanh tra tại các cơ quan nhà nước. Đoàn thanh tra có ghi lại nội dung công việc và những phát sinh trong quá trình thanh tra. Vậy Ban biên tập cho hỏi đó có phải là nhật ký của đoàn thanh tra không, và đối đối với công tác thanh tra chuyên ngành về hải quan thì nhật ký thanh tra bao gồm những nội dung nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung nhật ký đoàn thanh tra chuyên ngành về hải quan quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 4129/QĐ-TCHQ năm 2017 về Quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   - Ngày, tháng, năm; các công việc đã tiến hành của tổ, của từng thành viên Đoàn thanh tra; tên cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã làm việc, kiểm tra, xác minh;

   - Ý kiến chỉ đạo, điều hành của người ra quyết định thanh tra, của người được giao chỉ đạo hoạt động Đoàn thanh tra và của Trưởng đoàn thanh tra (nếu có);

   - Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tiến hành thanh (nếu có);

   - Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra (nếu có).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn