Nội dung phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ngày hỏi:31/08/2019

Tôi là viên chức tại Doanh nghiệp nhà nước, cho hỏi tôi có phải thi đua thực hiện văn hóa công sở không? Nếu có thì nội dung thi đua là gồm những gì? cách ứng xử, giao tiếp có phải là một nội dung không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 733/QĐ/TTg năm 2019 quy định:

   + Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức).

   + Nội dung thi đua:

   “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”:

   - Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

   - Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.

   - Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

   - Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

   - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

   - Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.

   - Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì bạn là viên chức nên thuộc đối tượng tham gia thi đua, và chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử là một trong những nội dung trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT