Nội dung quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu giao thông nông thôn

Ngày hỏi:21/02/2018

Nội dung quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu giao thông nông thôn được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Như Ngọc, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi cần tìm hiểu quy định về quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn. Ban biên tập cho tôi hỏi: Nội dung quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu giao thông nông thôn được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.          

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 12/2014/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Nội dung quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu, bao gồm:

   1. Quy định chung, bao gồm:

   a) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của quy trình;

   b) Hiệu lực áp dụng quy trình;

   c) Các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến việc lập quy trình và tổ chức quản lý, vận hành khai thác cầu, bao gồm Luật Giao thông đường bộ, các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao thông đường bộ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

   d) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viện dẫn để quản lý, vận hành khai thác cầu, bao gồm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dùng để thiết kế cầu, vật liệu chính sử dụng để xây dựng cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế đường đầu cầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác;

   đ) Các tài liệu tham khảo, tài liệu được viện dẫn;

   e) Hồ sơ tài liệu về công trình cầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng và bản vẽ hoàn công là tài liệu phục vụ quản lý, vận hành khai thác cầu. Trong quy trình phải có các thông tin khái quát về phạm vi cầu, các bộ phận của cầu, đường đầu cầu, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, công trình kè và công trình chống xói lở (nếu có) và các công trình khác;

   g) Các nội dung cần thiết khác.

   2. Các công việc thực hiện kể từ khi tiếp nhận đưa cầu vào vận hành khai thác

   a) Tiếp nhận cầu hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào vận hành khai thác;

   b) Xác định phạm vi quản lý, bảo vệ cầu;

   c) Lập, quản lý sử dụng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu phục vụ quản lý, vận hành khai thác cầu;

   d) Cắm biển báo hiệu đường bộ, bảng hướng dẫn;

   đ) Tổ chức giao thông;

   e) Tuần tra, theo dõi tình trạng cầu;

   g) Kiểm tra kỹ thuật cầu;

   h) Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết được phát hiện khi tuần tra theo dõi và kiểm tra kỹ thuật;

   i) Xử lý đối với cầu đang khai thác có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng; xử lý sự cố công trình;

   k) Các quy định cần thiết khác.

   3. Các tài liệu khác, bao gồm các bảng biểu, phụ lục, mẫu biểu, băng ghi hình, ảnh và tài liệu hướng dẫn công tác quản lý, vận hành khai thác cầu.

   4. Ngoài các nội dung quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này, căn cứ quy mô, tính chất, đặc điểm của từng cầu và các quy định tại Chương III của Thông tư này, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt phải bổ sung các nội dung cần thiết vào quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu để bảo đảm an toàn và duy trì tuổi thọ công trình cầu.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Nội dung quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu giao thông nông thôn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 12/2014/TT-BGTVT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn