Nội dung quyết định xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

Ngày hỏi:02/04/2018

Nội dung quyết định xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Trong quá trình đọc báo, theo dõi tin tức, tôi được biết hằng năm cán bộ, công chức phải tiến hành hoạt động kê khai tài sản, thu nhập. Cho tôi hỏi, hiện nay, trong quá trình kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, trường hợp phải xác minh tài sản thì quyết định xác minh gồm những nội dung nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các chuyên gia? Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!  Minh Tuyết (tuyet***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 31/10/2013, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

   Theo đó, nội dung quyết định xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 16 Thông tư 08/2013/TT-TTCP. Cụ thể như sau:

   1. Trường hợp giải trình của người dự kiến được xác minh chưa rõ, không hợp lý thì Người có thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là quyết định xác minh).

   2. Quyết định xác minh phải có các nội dung sau:

   a) Căn cứ ban hành quyết định xác minh;

   b) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người được xác minh;

   c) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người xác minh; trường hợp thành lập đoàn xác minh thì phải ghi rõ họ, tên, chức vụ, nơi công tác của Trưởng đoàn, thành viên đoàn xác minh (gọi chung là người xác minh);

   d) Nội dung xác minh;

   đ) Thời hạn xác minh;

   e) Nhiệm vụ, quyền hạn của người xác minh;

   g) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp (nếu có).

   3. Thời hạn xác minh là 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc.

   4. Trong trường hợp nội dung xác minh có tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, địa bàn xác minh rộng thì Người có thẩm quyền quyết định xác minh thành lập đoàn xác minh và yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia đoàn xác minh.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ của Ban biên tập đối với thắc mắc của bạn về nội dung quyết định xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Để nắm rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm quy định cụ thể tại Thông tư 08/2013/TT-TTCP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn