Nội dung thi đua thực hiện văn hóa công sở của tập thể năm 2019

Ngày hỏi:31/08/2019

Bên tôi là Doanh nghiệp nhà nước, cho hỏi doanh nghiệp tôi có phải thi đua thực hiện văn hóa công sở không? Nếu có thì nội dung thi đua gồm những gì? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 733/QĐ/TTg năm 2019 quy định nội dung thi đua thực hiện văn hóa công sở đối với tập thể như sau:

   + Đối tượng tham gia: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, Lực lượng vũ trang, Đơn vị sự nghiệp công lập, Doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

   + Nội dung thi đua:

   “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”:

   - Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở.

   - Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

   - Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

   - Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

   - Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   => Theo thông tin bạn cung cấp thì bên bạn là doanh nghiệp nhà nước, nên thuộc đối tượng phải tham gia thi đua thực hiện văn hóa công sở và phải thực hiện các nội dung cụ trên theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn