Nội dung, thời gian thực hiện báo cáo công tác thi hành án Quân đội

Ngày hỏi:05/03/2019

Xin chào, được biết Bộ Quốc phòng vừa mới ban hành văn bản về chế độ báo cáo công tác thi hành án Quân đội. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì nội dung, thời gian thực hiện báo cáo công tác thi hành án Quân đội như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2019/TT-BQP thì nội dung, thời gian thực hiện báo cáo công tác thi hành án Quân đội như sau:

   1. Báo cáo định kỳ

   - Nội dung: Báo cáo việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự trong Quân đội, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao.

   - Thời gian:

   Ngày lập báo cáo là ngày kế tiếp của ngày kết thúc kỳ báo cáo;

   Ngày gửi báo cáo là ngày ghi trên dấu bưu điện, quân bưu, ngày fax, truyền số liệu báo cáo hoặc ngày nhận báo cáo nếu báo cáo trực tiếp;

   Trường hợp ngày lập báo cáo, ngày gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết thì ngày lập báo cáo, ngày gửi báo cáo là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ.

   2. Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề

   Nội dung, thời gian báo cáo thực hiện theo yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự trong Quân đội, theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng, người có thẩm quyền.

   3. Báo cáo thống kê thi hành án dân sự

   Nội dung, thời gian báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về thống kê, thống kê thi hành án dân sự và quy định của Bộ Tư pháp.

   Trên đây là quy định về nội dung, thời gian thực hiện báo cáo công tác thi hành án Quân đội.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn