Nội dung và thời gian quán triệt về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Ngày hỏi:29/10/2019

Cho tôi hỏi nội dung và thời gian quán triệt về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được quy định như thế nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 3 và Tiết 4 Mục I Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2019 quy định nội dung và thời gian quán triệt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII như sau:

   - Cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các phụ lục kèm theo; Quy chế bầu cử trong Đảng; Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước[1]; Kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình; Hướng dẫn này và các nội dung liên quan.

   - Cấp ủy các cấp tổ chức hội nghị quán triệt trong thời gian không quá 01 ngày và hoàn thành trước tháng 12/2019.

   [1] Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn