Nội dung và trình tự báo cáo về quản lý hồ sơ của công chức, viên chức, NLĐ làm việc tại phòng Nông nghiệp

Ngày hỏi:25/08/2018

Xin chào, tôi tên Minh Thiện là sinh viên năm 3 trường Đại học kinh tế Tp. HCM. Vừa qua trong một lần tìm hiểu về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tôi có thắc mắc: báo cáo về quản lý hồ sơ của công chức, viên chức, NLĐ làm việc tại phòng Nông nghiệp phải đáp ứng được những nội dung gì, trình tự ra sao? Các bạn vui lòng hỗ trợ giúp. (0123**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định 2693/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nội dung và trình tự báo cáo về quản lý hồ sơ được quy định như sau:

   a) Nội dung báo cáo

   - Đánh giá việc thực hiện Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức của cơ quan;

   - Báo cáo thực trạng số lượng, chất lượng hồ sơ công chức, viên chức của cơ quan và đánh giá kết quả việc sử dụng, khai thác hồ sơ, như: số lượng hồ sơ, tuyển dụng, hồ sơ lập mới do thất lạc, hư hỏng, hồ sơ bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái...

   - Báo cáo số lượng hồ sơ thôi việc, buộc thôi việc, nghỉ hưu, mất sức, từ trần;

   - Báo cáo số lượng hồ sơ hư hỏng, thất lạc và sửa chữa dữ liệu thông tin trong thành phần hồ sơ gốc;

   - Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ;

   - Báo cáo về số lượng, chất lượng người trực tiếp làm công tác quản lý hồ sơ (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...).

   b) Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Nội dung và trình tự báo cáo về quản lý hồ sơ của công chức, viên chức, NLĐ làm việc tại phòng Nông nghiệp. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 2693/QĐ-BNN-TCCB năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn