Nội dung yêu cầu chung khi ban hành báo cáo công tác Ngành nội vụ gồm những gì?

Ngày hỏi:05/07/2019

Xin chào ban biên tập, theo quy định mới nhất thì nội dung yêu cầu chung báo cáo công tác ngành nội vụ được thể hiện như thế nào? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung yêu cầu chung khi ban hành báo cáo công tác Ngành nội vụ gồm những gì?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 08/2019/TT-BNV có hiệu lực ngày 25/7/2019, thì nội dung yêu cầu chung về việc ban hành chế độ báo cáo Ngành Nội vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 09/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Nội dung yêu cầu báo cáo phải bảo đảm cung cấp những thông tin cần thiết nhằm phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; đồng thời, nội dung yêu cầu báo cáo phải rõ ràng, dễ hiểu, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện báo cáo.

   - Tùy từng trường hợp cụ thể, nội dung yêu cầu báo cáo có thể chỉ có phần lời văn, chỉ có phần số liệu hoặc bao gồm cả phần lời văn và phần số liệu.

   => Như vậy, nội dung yêu cầu chung về việc ban hành báo cáo công tác Ngành Nội vụ phải có các nội dung được mô tả trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn