Phạm vi kinh doanh hàng hóa nếu có người nhà làm công chức, viên chức

Ngày hỏi:20/02/2017

Phạm vi kinh doanh hàng hóa nếu có người nhà làm công chức, viên chức. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 quy định: "Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu không được để vợ hoạc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp". Nếu tôi là phó trưởng phòng tài chính - kế hoạch quận thì bố, mẹ tôi có được phép kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các cơ quan, đơn vị khác trong quận tôi đang công tác không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng 2005 quy định những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm như sau:

   1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

   a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

   b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

   c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

   d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

   đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

   2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

   3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

   4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

   5. Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.

   6. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

   a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

   b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

   Như vậy, Khoản 4 Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 nêu trên quy định người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp. Trong trường hợp bạn là phó phòng quản lý tài chính - kế hoạch thì cần phải xác định có quản lý trực tiếp ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của bố mẹ bạn hay không. Nếu việc bố mẹ bạn kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các cơ quan, đơn vị khác trong quận bạn đang công tác thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của bạn thì không đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ của bố mẹ bạn cho cơ quan, đơn vị bạn không ảnh hưởng hoặc không thuộc phạm vi bạn quản lý trực tiếp thì không vi phạm quy định của pháp luật.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập tập Thư Ký Luật về phạm vi kinh doanh hàng hóa nếu có người nhà làm công chức, viên chức. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật phòng chống tham nhũng 2005 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn