Phạm vi trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày hỏi:06/09/2017

Phạm vi trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Trang Thùy, em đang là sinh viên năm cuối Học viện hành chính. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là phạm vi trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (thuy_***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Phạm vi trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 7 Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017 như sau:

  Ngoài việc thực hiện các quy định tại Điều 6, Chánh văn phòng Bộ còn thực hiện các nhiệm vụ sau:

  - Tổng hợp trình Bộ trưởng, các Thứ trưởng thông qua chương trình công tác tuần, tháng, quý của Bộ; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuộc ngành thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao, đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; chuẩn bị các báo cáo hành chính của Bộ và các văn bản khác được Bộ trưởng giao; làm Tổ trưởng Tổ công tác, giúp việc khi Bộ trưởng thành lập.

  - Báo cáo kịp thời Bộ trưởng và các Thứ trưởng về hoạt động, điều hành chung của Lãnh đạo Bộ.

  - Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ duy trì, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc, quy chế dân chủ và các quy chế, quy định khác của Bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ, công chức, viên chức và người lao động.

  - Theo dõi, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị các đề án, các văn bản đã được Bộ trưởng, các Thứ trưởng giao; chỉ đạo, kiểm tra về trình tự, thủ tục, thể thức hành chính của các đề án, văn bản và tham mưu tổng hợp về nội dung trước khi trình Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

  - Tổ chức ghi biên bản và ký thông báo kết luận các cuộc họp và làm việc của Lãnh đạo Bộ.

  - Chánh Văn phòng Bộ là người phát ngôn của Bộ. Khi thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ thực hiện theo phạm vi Quy chế người phát ngôn và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về nội dung phát ngôn.

  - Bảo đảm điều kiện làm việc cho các hoạt động chung của Bộ theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

  Trên đây là nội dung quy định về phạm vi trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn