Phạm vi, trách nhiệm của phó thủ trưởng đơn vị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày hỏi:06/09/2017

Phạm vi, trách nhiệm của phó thủ trưởng đơn vị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Ngọc Ánh, em đang là sinh viên năm cuối Học viện ngoại giao TPHCM. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là phạm vi, trách nhiệm của phó thủ trưởng đơn vị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0936***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phạm vi, trách nhiệm của phó thủ trưởng đơn vị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 8 Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017 như sau:

   - Phó thủ trưởng đơn vị là người giúp thủ trưởng đơn vị phụ trách, thực hiện một hoặc một số lĩnh vực công tác do thủ trưởng đơn vị phân công và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật về hiệu quả, tiến độ các nội dung công việc thuộc lĩnh vực công tác được giao.

   - Khi xử lý công việc cụ thể, phải thể hiện rõ ý kiến của mình trong phiếu trình giải quyết công việc để thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định.

   - Phối hợp với các phó thủ trưởng khác trong đơn vị để xử lý, giải quyết các nội dung công việc có liên quan. Báo cáo thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định đối với những nội dung công việc vượt quá thẩm quyền giải quyết và những nội dung công việc mà các phó thủ trưởng đơn vị còn có ý kiến khác nhau.

   - Thay mặt thủ trưởng đơn vị trong việc quan hệ và phối hợp công tác với các đơn vị khác thuộc Bộ đối với các nội dung công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo ủy quyền hoặc yêu cầu của thủ trưởng đơn vị; báo cáo kết quả sau khi thực hiện.

   Trên đây là nội dung quy định về phạm vi, trách nhiệm của phó thủ trưởng đơn vị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn