Phản ánh, kiến nghị bằng Phiếu lấy ý kiến gửi đến cơ quan hành chính phải đảm bảo các yêu cầu nào?

Ngày hỏi:28/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thu Hằng, hiện đang là công chức văn thư lưu trữ tại một cơ quan hành chính nhà nước, có thắc mắc mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập cụ thể: Phản ánh, kiến nghị bằng Phiếu lấy ý kiến gửi đến cơ quan hành chính phải đảm bảo các yêu cầu nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phản ánh, kiến nghị bằng Phiếu lấy ý kiến gửi đến cơ quan hành chính phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 20/2008/NĐ-CP về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, cụ thể như sau:

   - Chỉ áp dụng khi các cơ quan hành chính nhà nước muốn lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cụ thể.

   - Việc gửi Phiếu lấy ý kiến đến các cá nhân, tổ chức thực hiện thông qua một hoặc nhiều cách thức sau:

   + Gửi công văn lấy ý kiến

   + Lấy ý kiến qua phương tiện thông tin đại chúng;

   + Gửi thông điệp dữ liệu qua mạng máy tính điện tử (thư điện tử, lấy ý kiến công khai trên trang tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử).

   - Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

   - Nội dung Phiếu lấy ý kiến phải thể hiện rõ những vấn đề cần lấy ý kiến.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn