Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bao gồm những hình thức nào?

Ngày hỏi:28/08/2018

Chào Ban biên tập, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của một số cơ quan hành chính nhà nước, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bao gồm những hình thức nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bao gồm những hình thức quy định tại Điều 6 Nghị định 20/2008/NĐ-CP về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Nghị định 92/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

   - Văn bản.

   - Điện thoại.

   - Phiếu lấy ý kiến.

   - Thông điệp dữ liệu được gửi qua thư điện tử của cơ quan tiếp nhận, Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương hoặc Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn