Phân biệt công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày hỏi:18/12/2013

Ông Doãn Đức Chính đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc về việc xác định đối tượng là công chức đối với trường hợp công chức được điều động giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất của huyện. Theo phản ánh của ông Chính, ông là Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, sau đó được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Tổ chức phát triển quỹ đất huyện. Hiện nay ông Chính đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất. Một trường hợp công chức khác được điều động là bà Nguyễn Thị Hồng Liên trước là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Ảng, sau đó được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện. Ông Chính hỏi, trường hợp ông và bà Liên có phải là công chức không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng thì Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Mường Ảng và do Nhà nước cấp kinh phí hoạt động 100%.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 1 Điều 2, Khoản 4 Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ; Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ thì người đứng đầu Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

   Đối với trường hợp cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện (Phó Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng) thì theo quy định, trường hợp này không thuộc đối tượng quy định của Khoản 3 Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP. Do đó, Phó Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện không phải là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

   Như vậy, đối với trường hợp ông Doãn Đức Chính, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện thì kể từ ngày bổ nhiệm Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện, ông Chính sẽ là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

   Đối với bà Nguyễn Hồng Liên, Phó Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, bà Liên không phải là công chức kể từ ngày được điều động đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn