phân bổ kinh phí?

Ngày hỏi:09/12/2014

Thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, quy định chế độ chính sách là mỗi UBND phường, xã phân công 01 cán bộ không chuyên trách kiêm nhiệm việc theo dõi hoạt động thôn và được hưởng 30% mức phụ cấp hàng tháng. QĐ này có hiệu lực ngày 27/4/2014, nhưng đến nay những cán bộ kiêm nhiệm chưa nhận được phụ cấp tháng nàm cả, hỏi kê toán bảo chưa phân bổ về. Như vậy, khi nào sẽ phân bổ kinh phí về?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng: “UBND phường, xã phân công 01 (một) người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã kiêm nhiệm công việc theo dõi hoạt động của tổ dân phố, thôn và được hưởng 30% (ba mươi phần trăm) mức phụ cấp hàng tháng của chức danh này”. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Như vậy việc chi trả phụ cấp cho người kiêm nhiệm công việc theo dõi hoạt động của tổ dân phố, thôn được chi trả kể từ ngày 27/4/2014.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn