Phân cấp quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng

Ngày hỏi:25/08/2018

Tôi hiện đang tìm hiểu về việc đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi phân cấp quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập.

Thanh Tú (tu_ha***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân cấp quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Điều 6 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 273/QĐ-BTP năm 2018 như sau:

   1. Bộ trưởng quyết định cử công chức, viên chức đi học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tương ứng với các đối tượng sau:

   a) Chương trình đào tạo sau đại học và bồi dưỡng ở nước ngoài cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ trừ các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều này;

   b) Chương trình đào tạo sau đại học ở trong nước đối với công chức là Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc Bộ trở lên;

   c) Chương trình bồi dưỡng ở trong nước cho Thứ trưởng và tương đương, Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc Bộ, bao gồm:

   - Chương trình bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương;

   - Chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị;

   - Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ;

   - Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 và đối tượng 2 là Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc Bộ;

   - Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

   - Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm, ngoại ngữ, tin học và kiến thức bổ trợ khác.

   2. Thứ trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức quyết định cử công chức, viên chức đi học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước tương ứng với các đối tượng sau:

   a) Chương trình đào tạo sau đại học ở trong nước cho công chức từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống các đơn vị thuộc Bộ; viên chức thuộc Cục, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Viện Khoa học pháp lý, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

   b) Chương trình bồi dưỡng cho Phó Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc Bộ, bao gồm:

   - Chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị;

   - Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ;

   - Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 là Phó Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc Bộ và đối tượng 3 là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp;

   - Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

   - Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm, ngoại ngữ, tin học và kiến thức bổ trợ khác.

   3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được Bộ trưởng phân cấp quyết định cử công chức, viên chức đi học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước tương ứng với các đối tượng là công chức từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống của các đơn vị thuộc Bộ; viên chức thuộc Cục, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Viện Khoa học pháp lý, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, bao gồm:

   a) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị,

   b) Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Bộ; đối tượng 4;

   c) Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng;

   d) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

   đ) Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm, ngoại ngữ, tin học và kiến thức bổ trợ khác.

   4. Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp và Hiệu trưởng các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ được Bộ trưởng phân cấp quyết định cử viên chức từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống của đơn vị đi học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, bao gồm:

   a) Chương trình đào tạo sau đại học;

   b) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị;

   c) Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh;

   d) Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở xuống;

   đ) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

   e) Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm; tin học, ngoại ngữ và kiến thức bổ trợ khác.

   5. Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Giám đốc Học viện Tư pháp được Bộ trưởng phân cấp quyết định cử viên chức từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống của đơn vị đi học các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài, bao gồm:

   a) Chương trình đào tạo sau đại học;

   b) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị;

   c) Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh;

   d) Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở xuống;

   đ) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

   e) Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm; tin học, ngoại ngữ và kiến thức bổ trợ khác.

   Trên đây là nội dung quy định về việc phân cấp quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 273/QĐ-BTP năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn