Phân loại cán bộ là đảng viên chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

Ngày hỏi:19/10/2019

Bạn Ngọc Anh có mail là ngocanh***@gmail.com gửi thắc mắc về cho Ban biên tập mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Phân loại cán bộ là đảng viên chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân loại cán bộ là đảng viên chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ quy định tại Khoản 4 Điều 11 Quyết định 286-QĐ/TW năm 2010 ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức do Bộ Chính trị ban hành, cụ thể như sau:

   Cán bộ chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ khi vi phạm một trong những khoản quy định tại điểm 2, Điều 6 của Quy chế này hoặc :

   - Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ : hoàn thành dưới 50% khối lượng, chất lượng công việc được giao.

   - Đối với cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở : cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành dưới 70% chỉ tiêu nhiệm vụ hoặc tổ chức đảng và cán đoàn thể của cơ quan, đơn vị yếu kém.

   - Đối với cán bộ lãnh đạo cấp trên cơ sở trở lên : có trên 30% đơn vị trực thuộc không hoàn thành nhiệm vụ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn