Phân loại đánh giá cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ở đơn vị tôi công tác binh xét cán bộ công chưc cuối năm có trên 80% cán bộ công chứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng không có đề tài khoa học hoặc sáng kiến kinh được áp dung và được cơ quan có thẩm quyền công nhân. Xin hỏi cơ quan nơi tôi công tác thực hiện đúng hay sai?

  Nội dung này được Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Bắc Cạn tư vấn như sau:

  • Từ tháng 8 năm 2015 việc phân loại cán bộ, công chức thực hiện theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ. Thứ nhất: đối với phân loại đánh giá cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm 8 tiêu chí. Trong đó tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 56/2015/NĐ-CP, quy định: “Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.” Thứ hai: đối với đánh giá phân loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm 8 tiêu chí. Trong đó tại điểm h khoản 1 Điều 18 Nghị định 56/2015/NĐ-CP, quy định: “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận;” Như vậy, việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị mà không có đề tài khoa học hoặc sáng kiến được áp dụng và được cơ quan có thẩm quyền công nhận là chưa đúng với quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ.


  Nguồn:

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn