Phân loại, đề xuất xử lý đơn tố cáo tại cơ quan thuế

Ngày hỏi:21/06/2018

Phân loại, đề xuất xử lý đơn tố cáo tại cơ quan thuế được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập, Tôi là Huyền Như. Tôi dang tìm hiểu quy định về việc giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan thuế. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là: Phân loại, đề xuất xử lý đơn tố cáo tại cơ quan thuế được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân loại, đề xuất xử lý đơn tố cáo tại cơ quan thuế
   (ảnh minh họa)
  • Phân loại, đề xuất xử lý đơn tố cáo tại cơ quan thuế quy định tại Mục 1 Phần 2 Quyết định 744/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan thuế các cấp do Tổng cục Thuế ban hành, cụ thể:

   Trong ngày nhận đơn tố cáo do bộ phận hành chính chuyển đến, Trưởng bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý đơn phải phân công người xử lý đơn.

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người được phân công xử lý đơn phải phân tích, nghiên cứu, dự thảo phiếu đề xuất xử lý đơn (mẫu số 02/TC kèm theo) và kèm theo dự thảo (phiếu chuyển đơn; văn bản xác minh danh tính người tố cáo; thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo; thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo...) thông qua Trưởng bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý đơn ký, trình thủ trưởng cơ quan duyệt ký.

   Đơn tố cáo được phân loại theo từng trường hợp cụ thể như sau:

   1. Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế các cấp

   1.1. Người được phân công xử lý đơn phải dự thảo phiếu chuyển đơn tố cáo (mẫu số 03/TC kèm theo) kèm đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ có liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết đồng thời gửi cho người tố cáo để biết.

   1.2. Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì dự thảo phiếu chuyển đơn (mẫu số 03/TC kèm theo) kèm theo tài liệu, chứng cứ gửi Cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và gửi cho người tố cáo biết.

   2. Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế khác

   2.1. Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế khác và là đơn gửi lần đầu: Người được phân công phải dự thảo phiếu chuyển đơn tố cáo (mẫu số 03/TC kèm theo) kèm đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ có liên quan (nếu có) gửi cho cơ quan Thuế có thẩm quyền giải quyết và gửi cho người tố cáo để biết.

   2.2. Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế cấp dưới nhưng quá thời hạn quy định mà không được giải quyết hoặc có nội dung, tình tiết chưa được giải quyết thì người được phân công xử lý đơn dự thảo phiếu chuyển đơn (mẫu số 03/TC kèm theo) yêu cầu cơ quan Thuế cấp dưới xem xét, giải quyết, đồng thời yêu cầu báo cáo rõ lý do về việc chưa giải quyết tố cáo.

   2.3. Đối với tố cáo đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng có tình tiết mới chưa được phát hiện trong quá trình giải quyết tố cáo có thể làm thay đổi kết quả giải quyết tố cáo, người được phân công xử lý đơn dự thảo phiếu chuyển đơn (mẫu số 03/TC kèm theo) yêu cầu người đã giải quyết tố cáo phải tiếp tục giải quyết tố cáo đó theo thẩm quyền.

   3. Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế nhận đơn

   3.1 Trường hợp được xem xét để thụ lý giải quyết

   3.1.1. Đơn tố cáo đã được cơ quan Thuế cấp dưới giải quyết nhưng phát hiện một trong những dấu hiệu vi phạm pháp luật quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quy chế giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan Thuế các cấp thì người được phân công xử lý đơn dự thảo Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo (mẫu số 06/TC kèm theo) gửi cho người tố cáo; Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh (mẫu số 07/TC kèm theo) gửi cho người bị tố cáo.

   3.1.2. Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế nhận đơn và phải xác minh danh tính người tố cáo.

   Sau khi phiếu đề xuất về việc xác minh danh tính người tố cáo được thủ trưởng cơ quan Thuế duyệt ký thì: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đề xuất được duyệt đối với trường hợp xác minh danh tính người tố cáo đơn giản và 07 ngày làm việc đối với trường hợp phải kiểm tra, xác minh danh tính người tố cáo ở nhiều địa điểm, người được phân công xử lý đơn phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo. Việc xác minh danh tính người tố cáo được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:

   - Gửi công văn qua đường thư chuyển phát nhanh tới người tố cáo.

   - Người được phân công xử lý đơn trực tiếp đi kiểm tra, xác minh.

   Sau khi xác minh danh tính người tố cáo, nếu xác định người tố cáo đúng họ tên, địa chỉ ghi trong đơn thì người được phân công xử lý đơn dự thảo thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo (mẫu số 06/TC kèm theo); nếu không xác định được người có họ tên, địa chỉ như trong đơn tố cáo thì dự thảo tờ trình thủ trưởng cơ quan thuế đề xuất lưu hồ sơ, thông qua Trưởng bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý đơn, trình thủ trưởng cơ quan Thuế xem xét, quyết định. Thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo (mẫu số 06/TC kèm theo) chỉ gửi cho người tố cáo.

   3.2. Trường hợp không được thụ lý giải quyết

   3.2.1. Đối với đơn tố cáo đã được cơ quan Thuế cấp dưới giải quyết nhưng tố cáo tiếp và không có tình tiết mới, không phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì người được phân công xử lý đơn dự thảo thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp và đề nghị chấm dứt việc tố cáo (mẫu số 05/TC kèm theo).

   3.2.2. Đối với đơn tố cáo về những vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định hoặc cơ quan Thuế có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm thì người được phân công xử lý đơn dự thảo thông báo về việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo (mẫu số 04/TC kèm theo) thông qua Trưởng bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý đơn, trình thủ trưởng cơ quan Thuế xem xét, quyết định.

   3.3. Trường hợp khác:

   3.3.1. Đơn tố cáo giấu tên, mạo tên không rõ địa chỉ, không có ngày tháng, không có chữ ký trực tiếp, sao chụp chữ ký mà nội dung tố cáo không rõ ràng, không có chứng cứ thì dự thảo phiếu đề xuất xử lý đơn đề nghị lưu hồ sơ, thông qua Trưởng bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý đơn, trình thủ trưởng cơ quan Thuế xem xét, quyết định.

   3.3.2. Đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có ngày tháng, không có chữ ký trực tiếp, sao chụp chữ ký mà nội dung tố cáo rõ ràng, có chứng cứ (tên, chức danh, địa chỉ người bị tố cáo; biên bản thanh tra, kiểm tra...) về những hành vi vi phạm của công chức thuộc quyền quản lý của thủ trưởng cơ quan mình hoặc có chỉ đạo của cơ quan cấp trên thì dự thảo phiếu đề xuất xử lý đơn (mẫu số 02/TC kèm theo), thông qua Trưởng bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý đơn, trình thủ trưởng cơ quan cho ý kiến giải quyết.

   3.3.3. Đơn tố cáo vừa có nội dung thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan Thuế nhận đơn vừa có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan khác thì chụp lại đơn, các tài liệu liên quan (nếu có) và tiến hành xem xét giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của mình, đồng thời dự thảo phiếu chuyển đơn tố cáo (mẫu số 03/TC kèm theo) kèm theo đơn và các tài liệu (bản gốc) gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết và gửi cho người tố cáo để biết (chú ý đảm bảo nguyên tắc giữ bí mật cho người tố cáo và những thông tin thuộc bí mật bí mật nhà nước theo quy định).

   3.3.4. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người được phân công có trách nhiệm yêu cầu người tố cáo nêu rõ họ tên, địa chỉ, xuất trình giấy tờ tùy thân và lập Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp (mẫu số 01/TC kèm theo) (chú ý đảm bảo nguyên tắc giữ bí mật cho người tố cáo).

   3.3.5. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì việc kiểm tra họ tên, địa chỉ người tố cáo, liên hệ với người tố cáo, gửi thông báo thụ lý tố cáo khi phân loại đơn tố cáo được thực hiện đối với người đại diện của người tố cáo.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về phân loại, đề xuất xử lý đơn tố cáo tại cơ quan thuế. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 744/QĐ-TCT năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn