Phần thi ngoại ngữ khi thi tuyển viên chức sẽ là tiếng anh?

Ngày hỏi:24/09/2021

Cho hỏi về thi viên chức, đối với phần thi ngoại ngữ có phải thi tiếng anh không? Và có được lựa chọn hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP có quy định về nội dung thi tuyển viên chức (vòng 1) như sau:

   Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. Thời gian thi 30 phút;

   ...

   Theo quy định thì phần thi ngoại ngữ sẽ theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.

   Như vậy, khi thi tuyển viên chức sẽ tùy theo yêu cầu vi trí việc làm mà người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng sẽ quyết định lựa chọn ngoại ngữ thích hợp, chứ không phải trường hợp nào cũng thi tiếng Anh và người ứng tuyển cũng không có quyền lựa chọn nếu không được phép lựa chọn giữa các ngoại ngữ để thi tuyển.

   Người dự tuyển cần xem thông báo tuyển dụng để biết chính xác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn