Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành kiểm sát được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:25/07/2018

Tôi tên Văn Khải là sinh sống và làm việc tại Tp. HCM. Hiện nay, các phương tiện truyền thông báo chí phát triển ngày càng mạnh ở tất cả các lĩnh vực, tuy nhiên ở các cơ quan Nhà nước không phải ai cũng có quyền cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt là trong ngành Tư pháp. Đáp ứng nhu cầu hiểu biết đó, tôi đang tìm hiểu về quy chế cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát viên, nhưng có vấn đề chưa rõ cần được hỗ trợ cụ thể: Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành kiểm sát được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này tại đâu? Mong sớm nhận được câu trả lời, cảm ơn!(01233**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 313/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, phát ngôn và cung cấp thông tin được quy định như sau:

   1. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, thông qua các trường hợp sau:

   a) Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao (http://www.vksndtc.gov.vn) theo quy định của pháp luật.

   b) Khi cần thiết, tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí.

   c) Cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản dưới hình thức Thông cáo báo chí hoặc cung cấp thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

   2. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Viện kiểm sát nhân dân cấp cao về tình hình hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thông qua các trường hợp sau:

   a) Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (nếu có) theo quy định của pháp luật.

   b) Khi cần thiết, tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí.

   c) Cử Người phát ngôn cung cấp thông tin tại họp báo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí ở địa bàn theo khu vực khi có yêu cầu.

   3. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh về tình hình hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thông qua các trường hợp sau:

   a) Chủ động cung cấp, cập nhật thông tin thường xuyên trên Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (nếu có);

   b) Cử Người phát ngôn cung cấp thông tin tại họp báo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương khi có yêu cầu;

   c) Khi cần thiết, tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí.

   4. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về tình hình tội phạm và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thông qua các hình thức sau:

   a) Cung cấp thông tin kịp thời cho Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chủ quản.

   b) Khi cần thiết, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc theo các trường hợp quy định tại Điều 3 Quy chế này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành kiểm sát. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng xem thêm tại Quyết định 313/QĐ-VKSTC năm 2018. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn