Phê duyệt quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan

Ngày hỏi:01/12/2018

Việc bổ nhiệm, nhiệm bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước luôn được các ngành, lĩnh vực quan tâm. Liên quan đến vấn đề này tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Phê duyệt quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phê duyệt quyết định bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành Thuế, Hải quan quy định tại Khoản 2 Điều 31 Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   - Căn cứ kết quả các Hội nghị, đơn vị tham mưu công tác cán bộ của cơ quan quản lý cấp trên phối hợp với đơn vị hoàn thiện hồ sơ; Thủ trưởng đơn vị có Tờ trình báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại.

   - Hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định bổ nhiệm lại gồm:

   + Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại.

   + Biên bản họp và biên bản kiểm phiếu Hội nghị các Bước theo quy định.

   + Bản kiểm điểm nhận xét, đánh giá của cá nhân trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

   + Bản kê khai tài sản.

   + Sơ yếu lý lịch cán bộ (có ảnh) và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ;

   + Bản sao Giấy khai sinh (nếu có).

   + Giấy khám sức khỏe (trong vòng 03 tháng tính từ thời điểm đề nghị bổ nhiệm lại).

   + Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ.

   + Nhận xét, đánh giá của chi bộ hoặc Ban Thường vụ đảng ủy đơn vị nơi cán bộ công tác (nếu đơn vị thành lập đảng bộ);

   + Văn bản của cấp ủy có thẩm quyền về việc thống nhất bổ nhiệm lại và Kết luận bảo đảm về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) theo quy định của Đảng.

   + Bản đánh giá nhận xét quá trình công tác của công chức, viên chức trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

   + Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo (phải có chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền bằng dấu đỏ).

   - Căn cứ Tờ trình của đơn vị, đơn vị tham mưu công tác cán bộ của cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lấy ý kiến của Ban thường vụ cấp ủy đảng có thẩm quyền (nếu có) - tương tự như việc lấy ý kiến của cấp ủy đảng được quy định tại Bước 6 của Quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức tương ứng với từng chức danh lãnh đạo từ nguồn nhân sự tại chỗ quy định tại Chương III Quy chế này.

   - Căn cứ ý kiến của Ban thường vụ cấp ủy đảng có thẩm quyền, cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ký quyết định bổ nhiệm lại.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn