Phí, lệ phí dự thi nâng ngạch công chức

Ngày hỏi:24/08/2019

Tôi hiện công tác tại hạt kiểm lâm và đang tìm hiểu về kỳ thi nâng Ngạch công chức. Tôi muốn hỏi: Phí, lệ phí dự thi nâng Ngạch công chức là bao nhiêu và văn bản nào quy định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục A Phần II Công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ ban hành kèm Quyết định 546/QĐ-BNV năm 2019 thì:

   Phí dự thi nâng ngạch công chức:

   1. Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương:

   - Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

   - Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

   - Từ 100 thí sinh trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

   2. Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương:

   - Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

   - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

   - Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

   3. Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn