Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã có được nhận BHXH khi nghỉ việc?

Ngày hỏi:11/11/2020

Xin chào, hiện đang giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã tại Tây Ninh. Tôi nhận Quyết định vào ngày 01/01/2016 và công tác liên tục cho đến nay. Nhưng hiện tại vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi muốn làm đơn xin thôi việc để về phụ giúp gia đình, thời gian thôi việc mong muốn là 01/02/2021. Vậy quý cơ quan cho tôi được hỏi là tôi có được nhận trợ cấp thôi việc hay trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã như sau:

   - Mức phụ cấp hằng tháng thực hiện theo quy định của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

   - Trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng; từ 07 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng.

   Như vậy, trường hợp bạn không tham gia BHXH nếu có thời gian làm Phó chỉ huy trưởng BCH quân sự xã liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần. Mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng.

   Nếu như bạn có tham gia BHXH thì mức hưởng sẽ được quy định như sau: (Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP)

   Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

   - 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

   - 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

   - Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   Bạn đối chiếu với trường hợp của mình để thực hiện đúng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn