Phó công an xã có phải là công chức không?

Ngày hỏi:24/08/2019

Chỗ tôi hỏi? Phó công an xã hiện nay có phải là công chức không? Mong nhận được sự phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phó công an xã có phải là công chức không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 3 Luật Công an Nhân dân 2018 quy định:

   Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì:

   ...

   Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

   Tại Khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định:

   Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

   a) Trưởng Công an;

   b) Chỉ huy trưởng Quân sự;

   c) Văn phòng - thống kê;

   d) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

   đ) Tài chính - kế toán;

   e) Tư pháp - hộ tịch;

   g) Văn hóa - xã hội.

   Công chức cấp xã do cấp huyện quản lý.

   Như vậy, ngoài trường hợp trưởng công an xã là công chức thì hiện nay Luật Cán bộ công chức 2008 và các văn bản hướng dẫn không có quy định cụ thể về việc Phó công an xã là công chức. Theo đó việc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân thực hiện theo Luật Công an nhân dân 2018 và các văn bản nội bộ ngành.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn