Phó giám đốc bệnh viện là công chức hay viên chức?

Ngày hỏi:10/01/2017

Phó giám đốc bệnh viện là công chức hay viên chức? Một bác sĩ là phó giám đốc của Bệnh viện Thể thao Việt Nam - Đơn vị sự nghiệp có thu, bệnh viện này trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Thể dục Thể thao lại trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Quy trình bổ nhiệm phó giám đốc này tóm tắt như sau: Hồ sơ từ Bệnh viện trình Tổng cục, Tổng cục trình Bộ Văn hóa, Bộ Văn hóa đồng ý thì Tổng cục ký Quyết định bổ nhiệm. Vậy vị phó giám đốc này là công chức hay viên chức? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Luật cán bộ, công chức 2008 22/2008/QH12 quy định về công chức như sau: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

   Luật viên chức 2010quy định viên chức: "Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật."

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định:

   Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   Như vậy, theo quy định của Nghị định 06/2010/NĐ-CP thì người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (toàn bộ hoặc một phần kinh phí) thuộc Tổng cục mới được xác định là công chức, cấp phó của người này không phải là công chức.

   Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn, đơn vị bạn có bác sĩ là phó giám đốc của bệnh viên là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục thể thao, việc bổ nhiệm được thực hiện theo trình tự: Hồ sơ từ Bệnh viện trình Tổng cục, Tổng cục trình Bộ Văn hóa, Bộ Văn hóa đồng ý thì Tổng cục ký Quyết định bổ nhiệm thì người phó giám đốc này không được xác định là công chức mà sẽ được xác định là viên chức quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Viên chức 2010: “Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.”

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc xác định công chức, viên chức. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Viên chức 2010 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn