Phó trưởng phòng quá 45 tuổi bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng được không?

Ngày hỏi:27/04/2020

Bạn Thành Danh (Bình Phước) hỏi: Cách tính tuổi bổ nhiệm đối với trưởng phòng cấp huyện. Trường hợp một người (quá 45 tuổi) đã có thời gian công tác ở vị trí Phó trưởng phòng nay bổ nhiệm lên vị trí trưởng phòng thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg quy định về tuổi bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức lãnh đạo như sau:

   - Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

   - Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ);

   - ...

   Tại Điều 2 quy định trên thì "Bổ nhiệm lần đầu" là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền lần đầu tiên quyết định cử cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo hoặc quyết định cử giữ chức vụ lãnh đạo mới cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm.

   => Như vậy, người giữ chức vụ Phó Trưởng phòng được cử giữ chức lãnh đạo cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm (Trưởng phòng) thì vẫn xác định là bổ nhiệm lần đầu. Do đó, người quá 45 tuổi đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng không được bổ nhiệm lần đầu vào vị trí Trưởng phòng.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn