Phó trưởng trạm Trạm khuyến nông huyện có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ?

Ngày hỏi:05/12/2012

Tôi được tuyển dụng vào biên chế nhà nước năm 1997, ngạch chuyên viên có mã ngạch 01.003. Năm 2007, tôi được tổ chức phân công nhận nhiệm vụ tại Trạm Khuyến nông huyện với chức danh Phó trưởng trạm. Năm 2008 đến nay, tôi là Trưởng trạm Khuyến nông. Trạm Khuyến nông huyện là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh - trực thuộc Sở NN-PTNT Nghệ An. Như vậy tôi có thuộc đối tượng là cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012 hay không? Hiện tại tôi không được hưởng chế độ này

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Nghị định số 34/2012 ngày 15/4/2012 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp công vụ và Nghị định 06/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức thì đối tượng áp dụng hưởng phụ cấp công vụ bao gồm: Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm: Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức; Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010 ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010 (Điều 11 quy định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị sự nghiệp công lập nói tại nghị định này là các tổ chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc các ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; Tỉnh ủy, Thành ủy; UBND cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc Tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước). Từ quy định nêu trên thì anh là công chức được quy định tại Điều 11 của Nghị định 6/2010 thì không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn