Phối hợp xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:03/08/2018

Phối hợp xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định ra sao? Chào Ban biên tập, tìm hiểu quy định về việc kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đạo tạo, mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là: Phối hợp xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định ra sao? Mong sớm nhận được câu trả lời.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phối hợp xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Điều 9 Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT năm 2018 quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

   - Căn cứ vào định hướng kiểm tra của Lãnh đạo Bộ, Thanh tra có văn bản đề nghị các đơn vị đề xuất nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra trong năm tiếp theo trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

   - Căn cứ vào yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, các đơn vị gửi đề xuất nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra trong năm tiếp theo về Thanh tra trước ngày 10 tháng 12 hằng năm theo Mẫu số 01-KT. Khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, các đơn vị cần tham khảo kế hoạch thanh tra để tránh chồng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất theo quy định tại Điều 11 Quy định này.

   - Thanh tra tổng hợp đề xuất của các đơn vị, chủ trì xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra hằng năm, trình Bộ trưởng phê duyệt trước ngày 25 tháng 12 hằng năm.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về phối hợp xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn