Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ ngành thanh tra

Ngày hỏi:12/06/2017

Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ ngành thanh tra được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trung Hiếu, hiện tại đang là sinh viên, do nhu cầu học tập nên tôi đang tìm hiểu các quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trong cơ quan nhà nước. Cho tôi hỏi, công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ trong ngành thanh tra được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin này ở văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Trung Hiếu (hieu*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ trong ngành thanh tra được quy định tại Điều 20 Thông tư 05/2011/TT-TTCP quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra. Cụ thể như sau:

   1. Yêu cầu phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ

   Việc xét, tuyển chọn, giao đề tài, đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu, phân bổ ngân sách cho các đề tài nghiên cứu phải đảm bảo đúng quy định pháp luật về nghiên cứu khoa học.

   2. Công khai, minh bạch trong hoạt động khoa học - công nghệ

   a) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử các quy định pháp luật, quy trình, quy chế, định mức của ngành về quản lý nghiên cứu khoa học, kế hoạch nghiên cứu, danh mục đề tài và kết quả nghiên cứu được nghiệm thu;

   b) Công khai trong cơ quan việc quản lý, sử dụng ngân sách, các khoản hỗ trợ, viện trợ, đầu tư, các khoản thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

   3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khoa học - công nghệ

   a) Lợi dụng việc xét, tuyển chọn, giao, đánh giá, nghiệm thu, phân bổ, cấp và quyết toán kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu để vụ lợi;

   b) Gian dối trong khảo sát, sử dụng tài liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, thuê chuyên gia trong hoạt động khoa học - công nghệ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động khoa học - công nghệ. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 05/2011/TT-TTCP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tham nhũng
  Phòng chống tham nhũng
  Khoa học công nghệ
  Thanh tra
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn