Phụ cấp cho trưởng ban công tác mặt trận thôn từ ngày 25/06/2019

Tôi làm trưởng ban công tác mặt trận thôn tôi nghe nói sắp tới được khoán mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn = 3 lần lương cơ sở. Cho tôi hỏi có phải tôi sẽ được mức này không? Xin cảm ơn

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phụ cấp cho trưởng ban công tác mặt trận thôn từ ngày 25/06/2019
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP về công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (có hiệu lực từ ngày 25/06/2019) quy định như sau:

   1. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

   2. Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

   Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

   Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì đối với trường hợp của ông là trưởng ban công tác mặt trận thôn thì từ ngày 25/06/2019 khi Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực thì ông là người được hưởng lương phụ cấp khoán cho người hoạt động không chuyên trách.

   Tuy nhiên mức phụ cấp này là mức khoán cho 03 chức danh bao gồm Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

   Do vậy căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mới có thể xác định được mức phụ cấp của từng chức danh cụ thể.

   Mặt khác cần căn cứ vào đặc thù của từng xã, đối với thôn có hộ gia đình dưới 350 trở xuống thì mức phụ cấp khoán sẽ là 3.0 mức lương cơ sở, còn đối với thôn có hộ gia định từ 350 trở lên thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp khoán bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

   Để biết thôn của mình là thuộc loại nào thì ông cần chờ quyết định của hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì mới có thể xác nhận được mức phụ cấp mà mình sẽ được nhận.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà ông thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn