Phụ cấp kiêm nhiệm do đơn vị nào chi trả?

Ngày hỏi:25/04/2016
Ồng Đỗ Hồng Long - Tỉnh Quảng Ngãi hỏi: Tôi xin hỏi, trường hợp Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao kiêm Trưởng Ban dân vận huyện thì cơ quan nào sẽ chi trả 10% phụ cấp kiêm nhiệm? Tôi cũng muốn biết, hiện có quy định điều kiện báo cáo viên là cán bộ công chức, viên chức mới được hưởng mức bồi dưỡng 300.000 đồng/buổi không, hay cán bộ công chức, viên chức cấp huyện khi báo cáo đều được hưởng mức bồi dưỡng này? Cụm từ “từ cấp huyện và tương đương trở xuống” có áp dụng cho cấp xã không? Cán bộ công chức, chuyên trách, không chuyên trách cấp xã khi báo cáo có được áp dụng mức chi 300.000 đồng/buổi không?

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Mục III Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác thì người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị khác thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm cho người đó kể từ tháng được giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị khác từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị theo chế độ tài chính hiện hành.

   Do vậy, trường hợp làm Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm trưởng Ban dân vận thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm.


  Nguồn:

  Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn