Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng từ 1/7/2020

Ngày hỏi:11/12/2019

 Tôi phụ trách kế toán trưởng trong cơ quan nhà nước. Cho hỏi: Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng từ 1/7/2020 là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 10 Thông tư 04/2018/TT-BNV thì:

   1. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

   2. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

   Như vậy, kế toán trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở. Từ 1/7/2020 thì mức lương cơ sở là 1.6 triệu đồng/tháng => mức hưởng phụ cấp là 320.000 đồng/tháng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn