Phụ cấp trách nhiệm kế toán áp dụng cho những cơ quan nào?

Ngày hỏi:24/01/2018

Các cơ quan, đơn vị áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm cho người làm công việc kế toán được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi mới được bố trí phụ trách công việc kế toán tại UBND xã. Trong quá trình làm việc, tôi có tìm hiểu thêm về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán tại các cơ quan, đơn vị nhà nước. Tôi thắc mắc không biết một cách chính xác thì chế độ phụ cấp này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị nào? Tôi có thể tham khảo quy định này tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm của Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Phan Việt Hoàng (hoang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 15/11/2013, Bộ Tài Chính và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

   Theo đó, các cơ quan, đơn vị áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với người làm công việc kế toán là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Cụ thể như sau:

   1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm:

   a) Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp;

   b) Văn phòng Quốc hội;

   c) Văn phòng Chủ tịch nước;

   d) Toà án nhân dân các cấp;

   đ) Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;

   e) Kiểm toán nhà nước;

   g) Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện Kiểm sát quân sự;

   h) Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp (sau đây gọi tắt là đơn vị dự trữ của Nhà nước); quỹ tài chính khác của Nhà nước;

   i) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Hội đồng nhân dân các cấp; Uỷ ban nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp;

   k) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

   l) Đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí;

   m) Tổ chức quản lý tài sản quốc gia;

   n) Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước;

   o) Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động.

   2. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm:

   a) Đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối thu, chi;

   b) Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

   c) Tổ chức phi Chính phủ;

   d) Hội, Liên hiệp, Tổng hội tự cân đối thu, chi;

   đ) Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự thu, tự chi;

   e) Tổ chức khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về các cơ quan, đơn vị áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với người làm công việc kế toán. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm các quy định tại Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV và các văn bản liên quan.

   Chúc bạn sức khỏe và thành đạt!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn