Phụ cấp với công chức, viên chức ngạch kiểm lâm

Ngày hỏi:01/03/2011

Ông Nguyễn Hữu Trường (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, email: huu4truong@... ) đề nghị được cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về việc áp dụng phụ cấp đối với công chức, viên chức ngạch kiểm lâm. Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, công chức, viên chức ngạch kiểm lâm trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tại các Chi cục kiểm lâm, các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng được hưởng mức trợ cấp là 10%. Ông Trường muốn biết, mức 10% trên áp dụng đối với công chức, viên chức ngạch kiểm lâm trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tại các Chi cục kiểm lâm không có Hạt kiểm lâm trực thuộc, hay áp dụng với tất cả các Chi cục kiểm lâm trên toàn quốc.

  Nội dung này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tư vấn như sau:

  • Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngạch kiểm lâm được quy định tại Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnQuyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều.

   Cụ thể, các đối tượng trên gồm: công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc trực tiếp làm chuyên môn đã được chuyển xếp lương theo Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kiểm lâm... thuộc biên chế trả lương trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

   Như vậy, mức phụ cấp 10% áp dụng đối với công chức, viên chức ngạch kiểm lâm trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tại các Chi cục kiểm lâm trên toàn quốc và các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng (nay là các Cơ quan kiểm lâm vùng).


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn