Phương pháp nhận định tình hình tham nhũng

Ngày hỏi:16/09/2017

Phương pháp nhận định tình hình tham nhũng được quy định như thế nào? tôi là Nguyễn Thị Tú Uyên. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi như sau: Phương pháp nhận định tình hình tham nhũng được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn !

Nguyễn Thị Tú Uyên (tuuyen*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương pháp nhận định tình hình tham nhũng được quy định tại Điều 6 Thông tư 04/2014/TT-TTCP về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành như sau:

   1. Các bộ, ngành, địa phương tự nhận định tình hình tham nhũng theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này căn cứ vào tổng điểm của các điểm thành phần và được tính theo thang điểm 100, cụ thể như sau:

   a) Điểm thành phần 1 được tính tối đa là 30 điểm và tối thiểu là 0 điểm căn cứ vào các số liệu thống kê được tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 7, Điểm a Khoản 3 Điều 8 và Điểm a Khoản 3 Điều 9 Thông tư này;

   b) Điểm thành phần 2 được tính tối đa là 40 điểm và tối thiểu là 0 điểm căn cứ vào kết quả khảo sát cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 7, Điểm b Khoản 3 Điều 8 và Điểm b Khoản 3 Điều 9 Thông tư này;

   c) Điểm tổng hợp được tính như sau:

   Điểm tổng hợp = (2) x Điểm thành phần 1 + (1) x Điểm thành phần 2.

   Ví dụ: Nếu qua tổng hợp số liệu thống kê cho thay, điểm thành phần 1 là 20 điểm và điểm thành phần 2 là 30, thì điểm tổng hợp sẽ là: 2 x 20 + 1 x 30 = 70.

   2. Căn cứ vào số điểm tổng hợp, các bộ, ngành, địa phương tự nhận định về tình hình tham nhũng theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này với các cấp độ cụ thể sau:

   a) Về mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng:

   - Rất phổ biến;

   - Phổ biến;

   - Ít phổ biến;

   - Không phổ biến.

   b) Về mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng.

   - Thiệt hại rất lớn;

   - Thiệt hại lớn;

   - Thiệt hại trung bình;

   - Thiệt hại thấp;

   - Không thiệt hại.

   e) Về mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng:

   - Đặc biệt nghiêm trọng;

   - Rất nghiêm trọng;

   - Nghiêm trọng;

   - Ít nghiêm trọng;

   - Không nghiêm trọng.

   3. Hằng năm, các bộ, ngành, địa phương gửi kết quả tự nhận định tình hình tham nhũng và các thông tin, dữ liệu có liên quan cho Thanh tra Chính phủ để phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

   Trên đây là nội cung câu trả lời về các nội dung về phương pháp nhận định tình hình tham nhũng theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 04/2014/TT-TTCP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn