Phương pháp viên hạng IV có được thi lên hạng II không?

Ngày hỏi:24/09/2020

Tôi đang là viên chức giữ chức danh phương pháp viên hạng IV, nay tôi đã đi học và có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phương pháp viên hạng II. Vậy tôi có được thăng hạng phương pháp viên hạng II không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương pháp viên hạng IV có được thi lên hạng II không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định về phương pháp viên hạng II như sau:

   - Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

   + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành văn hóa;

   + Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

   + Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

   + Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phương pháp viên hạng II.

   - Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

   + Nắm vững và thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

   + Có khả năng chỉ đạo và tổ chức công tác chuyên môn được phân công thực hiện;

   + Nắm vững đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội của từng vùng, miền;

   + Am hiểu các phương pháp quản lý và có kinh nghiệm về công tác tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa;

   + Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, soạn thảo các văn bản trong lĩnh vực văn hóa cơ sở.

   - Viên chức thăng hạng từ chức danh phương pháp viên hạng III lên chức danh phương pháp viên hạng II phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này và có thời gian công tác giữ chức danh phương pháp viên hạng III hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 (chín) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh phương pháp viên hạng III tối thiểu đủ 02 (hai) năm.

   Như vậy, theo quy định thì ngoài đáp ứng đủ điều kiện về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thì bạn còn phải được giữ chức danh phương pháp viên hạng III hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 (chín) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh phương pháp viên hạng III tối thiểu đủ 02 (hai) năm.

   Do đó, bạn không thể thăng hạng phương pháp viên hạng II trong khi bạn đang là phương pháp viên hạng IV theo quy định hiện hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn