Phương thức công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải

Ngày hỏi:31/10/2017

Phương thức công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào?  Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Minh Quân, đang tìm hiểu những quy định của pháp luật về kết luận Thanh tra của các Bộ ban ngành, nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là phương thức công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào không ? Mong sớm nhận được phản hồi câu hỏi trển từ các bạn, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải được hiểu là việc công khai các kết luận thanh tra do Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải ban hành.

   Phương thức công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải được quy định tại Điều 9 Quyết định 1878/QĐ-BGTVT năm 2017 Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải, cụ thế như sau:

   1. Công khai tại cuộc họp công bố kết luận thanh tra:

   a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc người được ủy quyền phải tổ chức họp công bố văn bản kết luận thanh tra.

   b) Đối với các kết luận thanh tra có những nội dung thuộc bí mật nhà nước, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm đề xuất hình thức, nội dung công khai; thành phần, đối tượng được cung cấp nội dung kết luận thanh tra để Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, chấp thuận trước khi tổ chức thực hiện.

   c) Tại cuộc họp công khai kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn nội dung kết luận thanh tra, trừ nội dung liên quan đến bí mật nhà nước.

   d) Việc công bố công khai kết luận thanh tra phải được lập thành biên bản.

   2. Công khai bằng các hình thức khác thực hiện như sau:

   a) Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày công khai kết luận thanh tra bằng hình thức họp công bố, trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm đưa thông báo kết luận thanh tra lên chuyên mục hệ thống công khai minh bạch t.Public (mục công khai đại chúng) trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải. Thời gian công khai ít nhất là 05 ngày liên tục.

   b) Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày công khai kết luận thanh tra bằng hình thức họp công bố, trưởng đoàn thanh tra gửi và yêu cầu đối tượng thanh tra niêm yết thông báo kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra. Thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục.

   c) Trường hợp Bộ Giao thông vận tải tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất có nội dung công khai kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm tóm tắt nội dung thông báo kết luận thanh tra, phối hợp với Văn phòng Bộ để đưa vào nội dung trong thông cáo báo chí.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về phương thức công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 1878/QĐ-BGTVT năm 2017 .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn