Phương thức đảm bảo kinh phí hoạt động của tổ chức đảng đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các tổ chức xã hội

Ngày hỏi:02/06/2017

Phương thức đảm bảo kinh phí hoạt động của tổ chức đảng đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các tổ chức xã hội là gì? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định liên quan đến chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một số khó khăn. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Phương thức đảm bảo kinh phí hoạt động của tổ chức đảng đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các tổ chức xã hội được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.

 Ngọc Sương (suong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương thức đảm bảo kinh phí hoạt động của tổ chức đảng đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các tổ chức xã hội được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 99-QĐ/TW năm 2012. như sau:

   a) Lập và giao dự toán

   Hằng năm, căn cứ vào chế độ chi theo Quy định này, cấp ủy đảng lập dự toán chi hoạt động công tác đảng của cấp mình gửi cơ quan, đơn vị dự toán cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổng hợp chung vào dự toán thu, chi của cơ quan, đơn vị mình.

   b) Hình thức cấp phát và quyết toán

   Căn cứ vào dự toán được phê duyệt, cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hoạt động của cấp ủy và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và báo cáo cấp ủy, đồng thời báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

   - Ngoài ra, nội dung trên còn được hướng dẫn bởi Khoản 2 Điều 5 Hướng dẫn 21-HD/VPTW năm 2013 như sau:

   Khoản 2. Đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang.

   Tiết a. Lập và giao dự toán.

   * Dự toán chi hoạt động của chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang gồm các nội dung chi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 (tiết c, tiết d, điểm 4.1; điểm 4.2), Điều 2 quy định kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW và phụ cấp cấp ủy theo Quy định số 169-QĐ/TW.

   * Kinh phí được các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang cấp bằng chênh lệch tổng dự toán chi trừ (-) số tiền đảng phí được trích giữ lại và các khoản thu khác (nếu có).

   * Mẫu biểu lập dự toán số DT01-TCĐ đính kèm Hướng dẫn này.

   Tiết b. Hình thức cấp phát và quyết toán.

   - Căn cứ vào dự toán được phê duyệt, theo yêu cầu chi của cấp ủy các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hoạt động của cấp ủy và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; hằng quý báo các cấp ủy số kinh phí đã cấp theo các nội dung chi của cấp ủy.

   - Cấp ủy căn cứ vào báo cáo của các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và sổ theo dõi chi tiêu từ nguồn đảng phí được trích giữ lại để lập báo cáo gửi cấp ủy cấp trên trực tiếp theo biểu số BC01-TCĐ đính kèm Hướng dẫn này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về phương thức đảm bảo kinh phí hoạt động của tổ chức đảng đối với chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các tổ chức xã hội. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 99-QĐ/TW năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn