Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Bộ TN&MT

Ngày hỏi:30/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang làm việc tại đơn sự sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tôi đang tìm hiểu các quy định về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Bộ TN&MT được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Bộ TN&MT:

   - Hội đồng chỉ họp khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự, trong đó có tối thiểu 04 thành viên tham dự trực tiếp gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền), thư ký khoa học và 02 thành viên khác;

   - Đơn vị chức năng quản lý khoa học và công nghệ cử chuyên viên làm thư ký hành chính phiên họp Hội đồng.

   - Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các ý kiến kết luận của Hội đồng được thông qua khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự họp nhất trí bằng hình thức bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín. Các ý kiến khác nhau của thành viên được thư ký khoa học tổng hợp để Hội đồng thảo luận và biểu quyết thông qua. Thành viên Hội đồng có thể yêu cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với ý kiến kết luận của Hội đồng;

   - Thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến của mình và chịu trách nhiệm tập thể về ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm cá nhân về kết luận của Hội đồng;

   - Đại diện các Vụ chức năng trực thuộc Bộ như Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ có thể được mời tham dự phiên họp Hội đồng.

   Trên đây là quy định về phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Bộ TN&MT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn