Quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị

Ngày hỏi:10/07/2018

Quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc mong Ban biên tập có thể giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! Dương Khánh (09023***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị được quy định tại Điều 13 Quy định 215-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Ban Bí thư ban hành như sau:

   - Phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trong công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên và xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

   - Tham gia ý kiến với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan trong việc quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ.

   Trên đây là nội dung quy định về quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quy định 215-QĐ/TW năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn