Quan hệ công tác của Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định ra sao?

Ngày hỏi:03/08/2018

Quan hệ công tác của Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định ra sao? Thắc mắc trên được bạn Nguyễn Thúy Vân là giáo viên, đang giảng dạy tại một trường trung học phổ thông của Tp Hà Nội. Mong sớm được Ban biên tập giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ công tác của Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Điều 8 Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT năm 2018 quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

   1. Đoàn kiểm tra có Trưởng đoàn kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đoàn kiểm tra. Thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra.

   2. Quan hệ giữa Đoàn kiểm tra với người ra quyết định kiểm tra:

   a) Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra phải tuân thủ sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của người ra quyết định kiểm tra;

   b) Người ra quyết định kiểm tra theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động, xử lý kịp thời các kiến nghị của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra.

   3. Quan hệ giữa Trưởng đoàn với thành viên Đoàn kiểm tra, quan hệ giữa các thành viên Đoàn kiểm tra:

   a) Các thành viên Đoàn kiểm tra phải chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng đoàn kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền thì thành viên Đoàn kiểm tra báo cáo kịp thời với Trưởng đoàn kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý;

   b) Các thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về quan hệ công tác của Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn