Quan hệ công tác giư lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II

Ngày hỏi:29/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Văn Quân, hiện đang công tác tại một đơn vị kiểm toán độc lập tại Tp Hà Nội. Có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: Quan hệ công tác giư lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ công tác giư lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II quy định tại Điều 17 Quyết định 1185/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy chế làm việc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II, cụ thể như sau:

   - Kiểm toán trưởng có trách nhiệm báo cáo kịp thời với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước về kết quả thực hiện công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm đã được quy định; báo cáo những vấn đề về cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung; kiến nghị sửa đổi bổ sung chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước;

   - Các báo cáo, đề án và tờ trình trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phải do lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II ký, có đầy đủ hồ sơ kèm theo và theo đúng quy trình gửi công văn của Kiểm toán Nhà nước;

   - Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II phải tham gia đầy đủ các cuộc họp và giao ban do lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước triệu tập;

   - Khi được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước ủy quyền tham dự một số cuộc họp, hội nghị tại các đơn vị trong và ngoài ngành, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung có liên quan trình xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; tổ chức thực hiện, đồng thời thông báo các ý kiến chỉ đạo, kết luận đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thông qua.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn