Quan hệ công tác giữa các đơn vị trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II

Ngày hỏi:29/08/2018

Chào Ban biên tập, tìm hiểu quy định của pháp luật về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị kiểm toán nhà nước, trong quán trình tìm hiểu tôi có thắc mắc mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: 

Quan hệ công tác giữa các đơn vị trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ công tác giữa các đơn vị trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II
   (ảnh minh họa)
  • Quan hệ công tác giữa các đơn vị trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II quy định tại Điều 18 Quyết định 1185/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy chế làm việc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II, cụ thể như sau:

   - Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II có trách nhiệm tham gia ý kiến về nội dung của văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị trong và ngoài ngành chủ trì soạn thảo khi được đề nghị phối hợp;

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành soạn thảo các quy trình kiểm toán, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán và các văn bản quy phạm pháp luật khác khi được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước giao nhiệm vụ;

   - Phối hợp với các Vụ tham mưu thuộc Kiểm toán Nhà nước soát xét, hoàn thiện Kế hoạch, Báo cáo kiểm toán; Kế hoạch, Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II trước khi trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; soạn thảo văn bản trả lời các đơn vị trong và ngoài ngành trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt theo quy định.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn