Quan hệ công tác giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II đối với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị

Ngày hỏi:29/08/2018

Tìm hiểu mỗi quan hệ giữa Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II với các đơn vị tổ chức có liên quan, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: 

Quan hệ công tác giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II đối với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ công tác giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II đối với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị được quy định tại Điều 20 Quyết định 1185/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy chế làm việc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II, cụ thể như sau:

   - Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II phối hợp với Cấp ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên của đơn vị động viên công chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tham gia tích cực vào các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể cấp trên;

   - Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II thường xuyên giữ mối liên hệ với Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn Thanh niên CSHCM của đơn vị, định kỳ trao đổi về tình hình thực hiện các mặt công tác và các biện pháp triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tới, đồng thời phối hợp để triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các hội đoàn thể.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn